Om tab og sorg

Er du tynget af tab & sorg

At miste et menneske, som man er tæt knyttet til, eller nogle, der har stor betydning for én, er ofte en meget belastende oplevelse. Også andre ting kan indeholde elementer af tab og sorg, f.eks.: Alvorlig, måske kronisk sygdom og forældres eller egen skilsmisse.

Når gulvtæppet trækkes væk under én

Det faste og trygge ståsted og det, der tidligere syntes sikkert her i verden, bliver pludselig meget usikkert. Man oplever sig sårbar på mange områder af sit liv, måske specielt i forhold til andre mennesker.
Mange forskellige, måske modsatrettede følelser kan overvælde en: Tristhed, vrede, savn, længsel, smerte, skyldfølelse, lettelse, ængstelse, fortvivlelse, tomhed, angst og meningsløshed.

Indvirkning på dit arbejde

Fundamentet er rystet, og det kan være svært at se, hvordan du i fremtiden skal kunne føle tryghed ved livet. I forhold til arbejdet kan du opleve, at koncentrationsevnen svækkes, hukommelsen bliver dårligere, og overblikket skrider. Nogle giver i en periode op over for de daglige krav. Andre søger at holde de vanskelige følelser fra livet ved at kaste sig over alle mulige aktiviteter.

Giv følelserne tid og plads

Når du rammes af en stor sorg, er det vigtigt at give følelserne plads og at dele dem med andre. Dvs. at erkende, hvad der er sket, hvad du har mistet, og hvor smertefuldt det opleves – at græde og at tale med dine nærmeste om din sorg. Der er megen helende kraft i sorgen, der efterhånden vil nedtone tabet.
Hvis du i stedet søger at undgå at mærke, hvordan du har det, eller isolerer dig, vil de svære følelser bare vokse. Det er vigtigt at vedkende sig sine følelser og give dem udtryk, hvad enten det er ved at tale, græde, rase eller ved at male, skrive digte, spille musik eller andet. Efterhånden vil de svære følelser slippe deres tag, og du vil kunne genvinde tilliden og glæden ved livet – også selv om du har mistet noget meget vigtigt, der aldrig kommer tilbage.

Få hjælp og støtte

For nogle er det tilstrækkeligt at dele sorgen med de nærmeste: Familie, kæreste og venner, men hvis det ikke er nok, eller hvis omgivelserne ikke kan rumme det, kan det blive nødvendigt at opsøge hjælp.

Hvad kan SØSKENDEKRAM tilbyde?

SØSKENDEKRAM kan tilbyde kontakt til andre søskende der har mistet søskende og har et indgående kendskab til søskendesorg.

Hvad kan du få hjælp til ved din læge:

Du kan – efter henvisning fra din læge - få tilskud til op til 12 psykologsamtaler ved privat praktiserende psykologer, hvis der er tale om:
  • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
  • Trafik – og ulykkesofre
  • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom – og pårørende til disse
  • Pårørende ved dødsfald
  • Personer, der har forsøgt selvmord
  • Kvinder, der som følge af misdannelse ved fostret får foretaget abort efter 12. graviditetsuge
Du skal selv betale mellem 200 og 300 kr. pr. konsultation (2002-priser). Medlemmer af sygeforsikringen Danmark kan få et ekstra tilskud på ca. 100 kr.
Hvis du er medlem af Falck, kan du få gratis psykologhjælp ved kriser og tab.

Følelsen af tab og sorg kan også komme til udtryk som:

  • Koncentrationsproblemer
  • Nedtrykthed og depression