Foreninger

www.englepigen.dk
Brev skrevet til hendes datter


Foreningen for familier med kræftramte børn 

www.fmkb.dk

Børn, Unge og Sorg (BUS)

www.bornungesorg.dk

Rådet for Sikker Trafik

www.sikkertrafik.dk

Forældreforeningen – Vi har mistet et barn

www.mistetbarn.dk

Foreningen Barnlille

www.barnlille.dk

Landsforeningen for efterladte efter selvmord

www.efterladte.dk og www.sorgenvedselvmord.dk

Kræftrådgivning

www.cancer.dk

Lone Twin – netværket af efterladte tvillinger

www.lonetwin.dk

NEFOS, NEtværk FOr Selvmordsramte

http://www.nefos.dk/